Vrije Basisschool Woumen blijven de brieven nooit meer in de boekentas zitten.

De grootste drempel die we moesten overwinnen was het vaardig maken van de leerkrachten om brieven online op te stellen, antwoordstrookjes te maken, … . Ook aan het overtuigen van de ouders over de noodzaak en het gemak van gimme hebben we veel zorg besteed.

Wat ons overtuigd heeft is dat heel veel papier (briefjes, strookjes, flyers, …) in de boekentassen blijven zitten of omgekeerd.

Wat ik heel interessant vind zijn de digitale brieven met antwoordstrookjes. Brieven, afspraken zijn gemakkelijk opnieuw te raadplegen, ouders hebben geen excuus meer dat ze de informatie niet ontvangen hebben, de kalender kan ingebed worden in de schoolwebsite.

Leerkracht: Karel Famaey