Ouderbetrokkenheid is de motor van de oudercommunicatie.

Ouderbetrokkenheid gaat over het bouwen van persoonlijke relaties met de ouders.

Hoe sterker de persoonlijke relatie met de ouders, des te gemotiveerder ze zijn om de oudercommunicatie te volgen. Zolang ouders weinig betrokken zijn bij de werking van je school, sportclub of jeugdbeweging is het heel moeilijk om àlle ouders te bereiken. Ouderbetrokkenheid verhoog je door veel persoonlijk contact.

Gimme heeft meer dan 10 jaar ervaring op vlak van oudercommunicatie. We willen onze organisaties bewust maken dat ouderbetrokkenheid de motor is achter goede oudercommunicatie. Organisaties staan er bij ons niet alleen voor. Omdat gimme gebruikt wordt door zowel de school, sportclub als jeugdbeweging, versterken organisaties elkaar. Eén organisatie met een goede ouderbetrokkenheid kan een hefboom zijn voor andere organisaties.

Blijf als organisatie niet op een eiland zitten. Probeer zoveel mogelijk met verschillende organisaties samen te werken. Uiteindelijk willen we allemaal dezelfde ouders bereiken. Kinderen zijn overal actief. Zowel op school, de sportclub als de jeugdbeweging. Wij geloven dat gecentraliseerde oudercommunicatie in één app in combinatie met veel ouderbetrokkenheid, de enige manier is om alle ouders te bereiken.

 

ouderbetrokkenheid

10 tips om de ouderbetrokkenheid te verhogen.

1) Elke ouder moet zich welkom voelen

"Welkom zijn" het klinkt wollig, maar daar begint alles mee. Kijk naar jezelf. Wat doe je wanneer je jezelf niet welkom voelt? Weggaan. Een ouder die zich niet welkom voelt gaat ook weg. Een heel onaangenaam gevoel.

Een ouder voelt zich welkom wanneer de leerkracht, trainer of leiding regelmatig de kinderen staat op te wachten om ze welkom te heten. Het is meteen ook de kans voor persoonlijk contact met de ouders. Dat hoeven geen lange gesprekken te zijn. Een glimlach of oogcontact is vaak al meer dan genoeg. 

2) Laat betrokken ouders, niet betrokken ouders betrekken ;-)

Een heel rare titel, maar er zit wel veel in. In elke groep heb je ouders waarmee je een sterkere band hebt dan andere. Dat kan een familieband zijn, of een relatie van vroeger. Vaak hebben die ouders op hun beurt een goede relatie met andere ouders. Omdat hun kinderen vrienden zijn bv. Die linken tussen de ouders onderling kan je gebruiken om de betrokkenheid te verhogen. 

3) De wil om te luisteren

Wanneer je tijdens een vluchtig contact voelt dat een ouder een vraag wil stellen, schenk daar dan meteen aandacht aan. Ouders voelen het meteen wanneer je wegloopt. Meestal zijn het eenvoudige vragen of bezorgdheden. Indien je voelt dat het een moeilijker onderwerp is, stel dan voor om een afspraak te maken. 

4) Vraag ouders persoonlijk of ze zich willen opgeven als vrijwilliger

Alle scholen, sportclubs en jeugdbewegingen zoeken voortdurend naar vrijwilligers. Paletten brieven worden er rondgestuurd met als titel "We zoeken vrijwilligers". Zolang die vraag niet persoonlijk is, verdwijnt die brief recht in de prullenmand. Spreek de mensen aan en vraag hen of ze het zien zitten om een uurtje te komen helpen.

5) Leer de namen van de ouders vanbuiten

We hebben niet voor niets een naam gekregen. Wanneer je een ouder aanspreekt met de voornaam zie je onmiddellijk pretoogjes. Je gaat pas écht luisteren naar iemand, wanneer je persoonlijk wordt aangesproken. 

6) Geef de kinderen een pluim in het bijzijn van de ouders

Wanneer je de kinderen ontmoet samen met de ouders, zeg dan hoe mooi die tekening was, hoe goed die toets, of hoe straf die hoekschop! Laat voelen dat je écht bezig bent met de kinderen. Ouders gaan zich meteen deel voelen van de groep.

7) Zeg dakuwel

Wanneer ouders helpen tijdens één van de vele activiteiten. Zeg dan dankuwel voor de hulp. Vrijwilligers laten zich het liefst betalen met een "dikke merci". 

8) Bespreek delicate onderwerpen persoonlijk.

Werken met een groep kinderen is heel delicaat. Ouders zijn soms boos of geïrriteerd wanneer er iets met hun oogappel gebeurd. Dat is menselijk. Pak onmiddellijk te telefoon of maak een afspraak in geval van nood. Het woord "iets uitpraten" is bedacht om te praten. Iets uitpraten kan je niet via chat of e-mail. Als het toch de verkeerde kant uitgaat, vraag dan hulp van iemand om te bemiddelen. 

9) Doe huisbezoeken (jeugdbewegingen)

Huisbezoeken zijn vooral belangrijk bij jeugdbewegingen. Mensen die in leiding staan in de Chiro, Scouts, KLJ, KSA, ... zijn heel jong. Ouders hebben altijd een beetje angst om hun kinderen toe te vertrouwen aan jongeren. Een persoonlijk huisbezoek is super belangrijk om vertrouwen te krijgen.

10) Vraag ouders waarom het al zo lang geleden is dat hun kind aanwezig was (sportclub of jeugdbeweging)

De sportclub of de jeugdbeweging. Het vraagt een belangrijke inspanning van kinderen. Eens ze de tablet gevonden hebben, zijn ze heel moeilijk uit de zetel te krijgen. Wanneer je als trainer of leiding voelt dat het al lang geleden is dat Jan of Marie nog is langsgekomen. Probeer dan de ouders aan te spreken. Ouders gaan zich door die vraag veel betrokkener en welkom voelen, en gaan hun kind extra stimuleren toch te gaan.

Conclusie

De wil om ouders te betrekken bij de werking moet in de genen zitten. De ouderbetrokkenheid verhogen vraag energie en durf. Maar weet dat slechte ouderbetrokkenheid nog veel meer energie vraagt en zelfs kan omslaan in angst. Wanneer er weinig betrokkenheid is, ontstaat er een muur tussen de ouders en je organisatie. Hierdoor ontstaat er angst om goed te communiceren. Een neerwaardse spiraal waar niemand in wil terecht komen. Zit jullie organisatie toch in een neerwaardse spiraal? Probeer dan samen te werken met andere organisaties die dezelfde ouders moeten bereiken. Jullie kunnen elkaar tips geven om de ouderbetrokkenheid te verhogen en nadenken hoe jullie de oudercommunicatie samen kunnen verbeteren.

Scholen, sportclubs en jeugdbewegingen die er in slagen om hun ouders goed te betrekken bij de werking, kunnen het vlotst communiceren met hun ouders. Gimme helpt hen daarbij. 

Getuigenissen