iStock-469962436 (1).jpg

Op zoek naar een schoolwebsite?

Onze school heeft ook gimme toegevoegd aan de schoolwebsite om te communiceren met de bestaande ouders.

Een schoolwebsite is perfect om de school te promoten bij nieuwe ouders.

Maar om te communiceren met de bestaande ouders is een schoolwebsite niet ideaal.

Bovenop de schoolwebsite heb je als school ook nood aan goede oudercommunicatie.
gimme is een GRATIS online platform dat alle oudercommunicatie van de school samenbrengt in één systeem en volledig afschermt van de buitenwereld. Volledig in regel met de nieuwe gdpr privacy wetgeving.
Het voordeel is dat jullie met alle leerkrachten, directie, secretariaat, zorgleerkrachten, ... kunnen samenwerken aan een gezamenlijke oudercommunicatie.

Vervang de papieren briefjes door gimme
Je kan ook de activiteiten en de brieven delen met de ouders.

Getuigenissen van andere basisscholen