Het verschil tussen Smartschool en gimme

Heel wat scholen investeren terecht in schoolsoftware zoals leerlingenadministratie, elektronische leeromgevingen en leerlingvolgsystemen. Smartschool, Schoolonline, Informat/Omniwize, ... zijn slechts enkele van de spelers in deze markt.

Sommige van hen bieden ook een communicatiemodule aan.

De vraag is: wat bedoelen ze met communicatie?
Communicatie gaat er niet om dat ouders het rapport van hun kinderen online kunnen raadplegen en dat leerlingen online taken en oefeningen kunnen maken. Het eerste is louter informatie, het tweede is didactiek.

Communicatie met ouders is heel wat anders.
Het probleem van ouders is dat hun kinderen niet enkel actief zijn op school, maar ook in een sportclub en vaak ook de jeugdbeweging. Daar komt bij dat hun kinderen niet enkel actief zijn in één club... neen. De zoon gaat handballen, de dochter volgt ballet, de jongste wil gaan turnen. En dan is er ook nog te tekenschool. Hou het allemaal maar bij!

We moeten het probleem van de ouders oplossen.
Het probleem van de ouders is de grote versnippering. Daar moet dringend iets aan gebeuren. Ouders weten niet meer waar ze moeten kijken. In de app van de school, op de website misschien? De blog van de trainer, de briefjes van de tekenschool. Dan was het met de briefjes eigenlijk gemakkelijker, maar terug naar de briefjes is ook geen optie. Briefje zijn dan weer veel te traag. Communicatie moet digitaal!

Ouders willen niet zoeken naar briefjes. Zoeken = sorry, ik wist van niets.
Via gimme kunnen scholen, sportclubs en jeugdbewegingen hun communicatie samenbrengen. Elke organisatie heeft haar eigen gimme waarop ze de kalender en brieven publiceren. Die informatie linken ze aan de juiste kanalen (klassen, ploegen en afdelingen). Wanneer de ouders de kanalen van hun kinderen volgen, moeten ze nooit meer zoeken naar briefjes.

Dat is het grote verschil tussen Smartschool en gimme.

Scholen hoeven niet te kiezen tussen Smartschool of gimme.

De meeste scholen die gimme gebruiken combineren dat met Smartschool.
Voor het geld hoef je het niet te laten. Gimme is gratis.

 

Hier een paar getuigenissen van collega scholen.

Heel wat scholen die gimme gebruiken, maken ook gebruik van Smartschool, Schoolonline, eOmniwizen, Broekx, enz.